Kosztorys

Czy interesuje cię transport dziecka?


Czy interesuje cię zwrot kosztów w przypadku rezygnacji?


Klauzula informacyjna (wymagane)
Koszt podstawowy:
Koszt uczestnictwa jednego dziecka - 450 zł
koszt transportu:
0 * 80 zł = 0 zł
zwrot kosztów:
0 zł
Podsumowanie kosztów:
450 zł
dalej