Kosztorys

Czy interesuje cię transport dziecka?


Czy interesuje cię zwrot kosztów w przypadku rezygnacji?


Koszt podstawowy:
Koszt uczestnictwa jednego dziecka - 399 zł
koszt transportu:
0 * 79 zł = 0 zł
zwrot kosztów:
0 zł
Podsumowanie kosztów:
399 zł
dalej